O nas

Wizja i misja

Fundacja działa na rzecz ochrony praw człowieka określonych w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Konwencji o Prawach Dziecka, Karcie Praw Podstawowych oraz w Konwencjach Genewskich. Jej celami są ochrona i pomoc osobom, których prawa do wolności i bezpieczeństwa osobistego zostały naruszone, wspieranie mniejszości wyznaniowych, etnicznych i seksualnych oraz budowanie porozumienia pomiędzy tymi społecznościami.

Jako działaczami kieruje nami chęć i potrzeba niesienia pomocy osobom w kryzysie uchodźczym oraz tym, którzy odczuwają jego skutki.

Zadaniem naszej Fundacji jest budowanie świadomości społecznej w kontekście migracji poprzez działania takie jak: wspieranie otwartej postawy wobec różnorodności, w szczególności wielokulturowości oraz innych wyznań i obyczajów, a także budowanie w społeczeństwie poszanowania względem różnych kultur, grup społecznych, ale też przyrody i całego otaczającego nas środowiska. Zależy nam na przybliżaniu zjawisk dotychczas obcych i nieznanych oraz na działaniach emancypacyjnych i promujących rzetelną wiedzę tam, gdzie pokutuje stereotyp, aby wynikającą z niego nieufność zamieniać w zaufanie. Promowanie międzykulturowego środowiska pracy, wymiany doświadczeń i perspektyw to również jeden z naszych dalekosiężnych priorytetów.

Historia

Fundacja powstała w niezgodzie na wykluczenie – pierwsze działania poświęcone były edukacji najmłodszych. Szkolenia i warsztaty, demokratyczne i zielone przedszkola. Kształtowanie empatii od najmłodszych lat. Synergia. Potem była zbiórka odzieży „na granice”, która ‘’wypchnęła’’ Fundację z jej własnej siedziby. Trzeba było okopać się w Forcie Luneta Warszawska. Zapoczątkowana akcja przeszła najśmielsze oczekiwania – krakowianie hojnie przyłączyli się do zbiórek i zrzutek, a przy segregowaniu i wysyłaniu pomocy powstał zespół Wolontariuszy Seniorów. Z czasem Fundacja rozszerzała swoje pole działania – objęła opieką Ośrodki dla cudzoziemców – te otwarte i zamknięte. Rozpoczęła stałą współpracę z Grupą Granica, Otwartym Krakowem, Interkulturalnymi i Fundacją Hliniszcze. W grudniu 2021 roku zorganizowała Bardzo Szczególny Kiermasz Świąteczny – polegający na wyprzedaży ofiarowanych na zbiórkę przedmiotów, które nie znalazły zastosowania ani „na granicy”, ani w ośrodkach. Dochód z Bardzo Szczególnego Kiermaszu został przeznaczony na kamery termowizyjne dla wolontariuszy pracujących przy granicy. W święta Bożego Narodzenia Fundacja zorganizowała akcję Zaproś Wędrowca do stołu – w ramach której udało się zaprosić do krakowskich domów rodziny Afgańskie i Czeczeńskie przebywające w ośrodku dla cudzoziemców w Łukowie. Obyczaj zastawiania pustego nakrycia przy stole dla spóźnionego wędrowca wreszcie wypełnił się treścią, która nadała mu sens. Trwałym rezultatem tego projektu jest sprowadzenie do Krakowa trzech rodzin Afgańskich, które znalazły tu mieszkanie i zatrudnienie. Powoli odnajdują się w lokalnej społeczności. W styczniu 2022 roku Wolno Nam wykonała prawdziwy majstersztyk w swej działalności – do pomocy uchodźcom włączyła uchodźczynię – Masooma została etatowym pracownikiem Fundacji, aktywnie angażując się w pomoc innym uchodźcom.

Przed wyzwaniami, które los postawił przed ludźmi dobrej woli po 24 lutego 2022 roku, Wolno Nam stanęła przygotowana w zakresie kadr oraz know how. Hostel interwencyjny Challenging Hope przy ulicy Piłsudskiego w Krakowie powstał w zaledwie 48 godzin. Wspólnymi siłami wolontariuszy pusta kamienica zamieniła się w przytulne schronienie dla dziesiątek, a szybko setek osób uciekających przed wojną w Ukrainie. Hostel jest miejscem spotkania i wytchnienia. Uchodźcy, oprócz noclegu w czystej pościeli, otrzymują tu pomoc psychologiczną, medyczną, farmaceutyczną i prawną. Dla dzieci zorganizowano bawialnię i zaangażowano animatorów do zabaw na świeżym powietrzu. W kuchni serwowane są ciepłe posiłki i napoje. Do dyspozycji naszych gości jest również dobrze zaopatrzony magazyn oferujący ubrania, zabawki, leki, środki higieniczne, pościel, akcesoria dla zwierząt, wózki dziecięce, łóżeczka, chodziki i gryzaki. Challenging Hope jest miejscem wsparcia i rady oraz nieustannego dialogu w językach polskim, angielskim, ukraińskim, rosyjskim i białoruskim. Bo jak ma się dobrą wolę, to po prostu WOLNO NAM.

pl_PLPolish